Seksverslaving        Behandeling        Nieuws        Contact

Behandeling

De behandelmethode is gericht op het verhogen van de zelfwaardering door het leren omzetten van positieve wissels.

Mensen met een gezonde dosis zelfwaardering...
zijn minder geneigd tot verslaving
zorgen beter voor zichzelf (maken betere keuzes)
stellen minder uit en vermijden minder
maken meer contact met anderen
letten beter op wisselingen in hun stemming en zelfgevoel
laten negatieve processen niet te ver gaan

Relaties
Tijdens de therapie wordt er, zo nodig, ook veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van de relatie. Hoe ervaart de partner de seksverslaving? Meestal krijgt de relatie een forse knauw bij het ontdekken van het dubbelleven van de ander. Hoe is dit weer te herstellen? Tijdens de therapie wordt aan dit herstel gewerkt.

Beter individueel
Individuele therapie blijkt beter te werken dan groepstherapie; bovendien is er beduidend minder kans op terugval.
essen niet te ver gaan

Therapeuten
In Nederland zijn momenteel 15 seksuologen die deze therapie toepassen. Mocht Waddinxveen voor u te ver uit de buurt zijn, dan kunnen wij u doorverwijzen naar een behandelaar die dezelfde therapie gebruikt.

Seksverslaving          Behandeling          Contact
Seksverslaving          Behandeling          Contact

Seksverslaving kan zich uiten in prostitutiebezoek, pornoverslaving en vele andere soorten van grensoverschrijdend seksueel gedrag.