Seksuele verslaving komt veel voor en heeft vaak ernstige gevolgen: voor individuen, relaties en gezinnen. Het is niet nieuw, maar heeft door de moderne media en mobiliteit wel een grote vlucht genomen. Steeds meer hulpverleners richten zich daarom op deze klacht.

Zelfbeeld en negatieve emoties
Dr. Gertjan van Zessen heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het specifieke van seksverslaving en concludeerde, mede door therapie-ervaring, dat seksverslaving ten diepste geen letterlijke verslaving aan seks is, maar een onvermogen om met negatieve emoties en lage eigenwaarde om te gaan. Onze behandeling, die op deze visie stoelt, is positief en constructief van aard en richt zich op het onderliggende probleem: laag zelfbeeld en onvoldoende zelfsturing.

Een heel andere verslaving
Informatie op internet over behandelingen is vaak somber en legt teveel nadruk op het ziekelijke en progressieve karakter dat seksverslaving zou kenmerken. Maar seksverslaving is iets héél anders dan verslaving aan middelen.

Seksverslaving        Behandeling        Nieuws        Contact

Doorgaans zijn zes tot acht sessies voldoende om de seksverslaving te behandelen. Vaak vergoedt de zorgverzekeraar (een deel van) de therapie.

Deze behandelmethode is in veel gevallen ook toepasbaar bij ander afwijkend seksueel gedrag.